Dokumen Laporan Statistik

  1. File Dokumen: File Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP MTs Paket B Tahun Ajaran 2017-2018.xlsx
  2. File Dokumen: File Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP MTs Paket B Tahun Ajaran 2016-2017.xlsx
  3. File Dokumen: File Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP MTs Paket B Tahun Ajaran 2015-2016.xlsx
  4. File Dokumen: File Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP MTs Paket B Tahun Ajaran 2014-2015.xlsx
  5. File Dokumen: File Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD MI Paket A Tahun Ajaran 2017-2018.xlsx
  6. File Dokumen: File Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD MI Paket A Tahun Ajaran 2016-2017.xlsx
  7. File Dokumen: File Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD MI Paket A Tahun Ajaran 2015-2016.xlsx
  8. File Dokumen: File Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD MI Paket A Tahun Ajaran 2014-2015.xlsx
  9. File Dokumen: File Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat TK RA Provinsi NTB Tahun Ajaran 2017-2018.xlsx
  10. File Dokumen: File Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat TK RA Provinsi NTB Tahun Ajaran 2016-2017.xlsx

Pages